Lễ đính hôn mang sắc đen và tím hoa cà

Lễ đính hôn mang sắc đen và tím hoa cà

Cuoi - Andrew và Ribka tự tay in thực đơn và đóng dấu sáp cho thiệp mời đính hôn. Andrew và Ribka chọn chủ đề 'Old world romance' (tạm dịch: Sự lãng mạn của thế...