Hạnh Phúc

Hạnh Phúc

Cuoi - Khi 2 ta về một nhà - Khép đôi mi chung một giường - Đôi khi mơ cùng một giấc - Thức giấc chung một...
Em

Em

Cuoi - Này cô gái nhỏ, thôi lo âu và chỉ nghĩ về anh thôi nhé! Anh không thích em suy tư nhiều. Anh chỉ thích em luôn vui cười và hạnh phúc… bên...
Khi yêu

Khi yêu

Cuoi - Những trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã….…thuộc về...
Yêu em dài lâu

Yêu em dài lâu

Cuoi - " Anh chẳng hứa sẽ sang giàu… chỉ hứa yêu em dài lâu...